معماری داخلی

معماری داخلی  یک ساختمان، طراحی محیط داخل مرزهای یک ساختمان می باشد. روندی می باشد که در آن قسمتهای داخلی هر ساختمان با نگرش به تمام جنبه‌ها و استفاده نمودن فضاها، از طریق معماران طراحی خواهد شد. به بیانی دیگر، معماری داخلی ساختمان مجموعه طراحی‌های مورد استفاده از یک محیط و متریال استفاده شده برای ساخت فیزیک آن است که در حقیقت قسمتی از معماری پایدار نیز محسوب می شود. ( معماری داخلی خانه )
  • حرفه و دانش طراحی، ساختن بخش درونی ساختمان بعنوان یک مدرک معماری و مربوط به کیفیت‌های فیزیکی می باشد.
  • با این که معماران تلاش می کنند ساخت و طراحی کل ساختمان را انجام دهند که مروبط به مسائل ساختاری و نقشه می باشد.
  • معماری داخلی ساختمان و خانه، وصف داخل ساختمان و مربوط به کیفیت‌های فیزیکی می باشد.
  • یک ترفند برای طراحی می باشد که به ساخت داخلی بنا میپردازد.

معماری داخلی

معماری داخلی و طراحی داخلی چه تفاوتی با یکدیگر دارند

اخیراً علائم متعددی در سردرگمی اختلاف بین ۲ رشته معماری و طراحی داخلی وجود داشته اند.
  •  معماری داخلی با توجه به تمامی عناصر ساختمانی، تعادل میان هنر و دانش در طراحی فضای داخلی می باشد. با این وجود، طراح داخلی با آموزش در زمینۀ معماری داخلی نمی تواند یک طراح داخلی ماهر شود.
  • طراحی داخلی هنری گسترده می باشد که با توجه به تمامی زوایای برنامه ریزی و طراحی فضای داخلی در محیط ایجاد گردیده است و نقش طراحان بایکدیگر تفاوت دارد.
تعبیر “طراحی داخلی” گسترۀ زیادی دارد و قادر است مشاغلی در سطح حرفه های گوناگون را شامل شود. با این وجود، انواع مهارت ها و وظایف مختلف برای همه رشته ها متداول است و استدلال در مورد تفاوت بین معماری داخلی ساختمان و طراحی داخلی، نه مهم و نه سازنده است. همچنین، دکوراسیون داخلی جایگاهی مهم در زیبایی معماری و طراحی درونی یک بنا را دارد. دکوراتورهای داخلی به طرح های رنگی، مبلمان، کارهای هنری و مسائلی که مربوط به زیبایی داخلی می شود، می پردازد. دکوراتورها با جنبه هنری طراحی بیشتر از دانش آن سر و کار دارند. دکوراتورهای داخلی به هیچ وجه راجع به طراحی ساختاری یک سازه دخالتی نمی کنند و لزومی ندارد  تا از آئین نامه ساختمان اطلاع داشته باشند. طراحان داخلی بطور معمول از آغاز ساخت درگیر نمی شوند و به دانش زیادی از عناصر فنی چون CAD و طراحی سازه ای نیازی نخواهند داشت. با این حال، این افراد باید طبع هنری داشته باشند و به نخوۀ طراحی داخلی و جزئیات توجه داشته باشند.

معماری داخلی

تحولات معماری داخلی خانه و ساختمان

با این که شکل اصلی و ساختار یک ساختمان بوسیلۀ  نخستین معمار آن معین می گردد، ولی بازسازی و تعمیر بعد از آن در داخل ساختمان اینگونه نخواهد بود و همان گونه که قابل مشاهده می باشد، تعداد زیادی از ساختمان ها با این که در گذشته ساخته شده اند، ولی در سال های گوناگون مطابق با تغییر احتیاجات جامعه دوباره بازسازی می شوند که نشان دهندۀ عدم کامل بودن سک ساختمان می باشد. ساختمان هایی که دارای بازسازی می باشند، ممکن است از نمای بیرون بدون هیچ تغییری مثل قبل باشد. ولی از درون امکان دارد معماری متفاوتی از قبل دارا باشد؛ به همین سبب یک معمار علاوه بر این که باید به موقعیت ساختمان توجه داشته باشد، باید به مناظر فیزیکی، اجتماعی و سیاسی آن نیز توجه داشته باشد که اگر ساختار ساختمان مستحکم و نظرمعمار ابتدایی آن مناسب باشد، رفته رفته ایمنی داخل آن،  دچار بحران و مشکل نمی شود. گروهی از سازنده های خاص مطابق با گذشتن زمان به دلایل حفاظت های تاریخی، عدم استفاده یا محدودیت های مالی تغییری نداشته باشد. ولی اکثر ساختمان ها در بازۀ زمان مشخصی پابرجا می باشند؛ به علاوه درون ساختمان ها تا مدتی سلامت خود را حفظ می کنند.

تفاوت معماری داخلی با طراحی داخلی

مفهوم معماری داخلی ساختمان

در ساخت یک ساختمان موارد بسیاری موثر می‌باشند تا خروجی مدنظر شما را ارائه نمایند. ساختار کلی یک ساختمان در اول بصورت یک طرح ارائه می شود و بخش‌های مختلف آن مشخص خواهد شد. پس از ان طبق طرح مشخص شده، ساخت ساختمان شروع می شود و افراد می‌توانند از آن استفاده کنند. این مراحل بصورت کلی و به زبان بسیار ساده از روند طراحی و ساخت یک بنا می‌یاشد که عنوان شد و هر بخش از آن خود بوسیلۀ افرادی حرفه ای و با تخصص مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از گام های مهم در ساخت یک بنا، طراحی داخلی ساختمان می باشد. یک معمار داخلی به طراحی فضایی توجه می‌کند که از طریق مرزبندی‌های ساختمان معین می شود. بعنوان مثال در پلان ساختمانی یک خانه قسمت های مرتبط با اتاق ها، آشپزخانه، سالن پذیرایی و … جایگاه هر یک معین گردیده است، اما سبک طراحی این قسمت ها و استفاده عناصر فیزیکی، منابع موجود و … با درنظرگیری جنبه های زندگی افراد از سوی هنر معماری داخلی مشخص خواهد شد. در حقیقت می توان گفت معماری داخلی ساختمان ترکیبی از دانش‌ها و هنرهای گوناگونی می باشد. به استثنای دانش در حوزۀ معماری علومی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، محیط زیست، فلسفه بهمراه هنر زیبایی شناختی و … در معماری داخلی تاثیرگذار می باشد. ارتباط با کارشناسان

چه المان‌هایی بر معماری داخلی تاثیر می گذارند 

بشکل کلی باید بگوییم میان معماری داخلی بنا و المان‌هایی که در ساخت یک سازه مورد استفاده قرار می‎‌گیرد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، از سویی دیگر نوع این مصالح و معماری داخلی خانه خود نیز بر رفتار و مدل زندگی افراد موثر می‌باشد. هدف از انجام معماری داخلی خانه و دیگر قسمت‌ها ایجاد محیطی می‌باشد که علاوه بر زیبایی و آرامش، کاربرد لازم را نیز دارا باشد. باید بگوییم یک معمار داخلی هم می تواند شکل بنا را تشکیل دهد بلکه قادر خواهد بود شکل و مدل زندگی افرادی که باید از بنا استفاده نمایند را نیز می تواند بسازد و تغییر دهد. از این رو باید به این نکته توجه داشته باشد که محیطی که در آن این سازه ساخته می شود پتانسیل این را دارد که زندگی فرد را مطلوب سازد. برای مثال یکی از ساده ترین و در عین حال مهمترین عاملی که می توان در طراحی ساختمان در نظر گرفت و بسیار بر سلامت جسمی و روانی افراد اثر دارد، بحث نور و نورپردازی است، فرد معمار با در نظر گیری شرایط محیط و دیدگاه علمی ساخت و ساز می تواند قسمت ایده‌آلی را برای بوجود اوردن پنجره و اندازه و شکل آن مشخص کند. از سویی ساختمان داخلی باید به گونه ای باشد که اگر نیاز به بازسازی ساختمان یا تغییر در آینده باشد بتوان به راحتی بدون تغییر در ساختار ساختمان اعمال کرد.

معماری داخلی

یکی از مشخصاتی که در ساخت بازسازی ساختمان همانگونه که بیان شد اهمین دارد، در نظرگیری زمان و محیطی می‌باشد که ساختمان در آنجا ایجاد می‌شود. این بدین معنی است که شکل فعلی ساختمان که از سوی نخستین معمار بنامی‌گردد متناسب با زمان و شرایط آن دوران می‌باشد و حرفۀ یک معمار داخلی از اینجا نمایانخواهد شد که امکان تغییر در سازه داخلی خانه را برای زمان های بعدی نیز فراهم خواهد شد.

معماری داخلی ساختمان

در حوزۀ تغییرات ظاهری و یا بهینه سازی ساختمان خانه و یا سایر ساختمان، موضوعاتی مثل طراحی داخلی منازل، دکوراسیون داخلی و معماری داخلی ساختمان و خانه ها مورد استفاده قرار گیرد. همه این مفاهیم با هدف بهینه سازی محیط زندگی جهت افزایش کیفیت و مدل زندگی است. ولی این مفاهیم چه تفاوت‌هایی خواهند داشت؟ طراحی داخلی به صنعت طراحی زیبا و کاربردی یک محیط می گویند. محیط داخلی تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی افراد خواهد گذاشت. طراح با بهره گیری از دانش طراحی داخلی تلاش می‌کند تا کارایی کاربردی فضا را بهتر کند. جهت دارا بودن طرحی مطلوب طراح داخلی با بررسی مشخصات رفتاری کاربران به انجام امور خواهد پرداخت. در طراحی داخلی دیدگاه زیباشناسی بصری و کاربردی بودن فضا مورد توجه قرار می‌گیرد قرار می گیرد. دکوراسیون داخلی به معنی آرایش فضا با المان‌های گوناگون می باشد. دکوراسیون داخلی اغلب مرتبط با علم آراستن ظاهری فضا می باشد. طراح داخلی با درنظر گیری پوشش های اصلی محیط مثل کف، سقف، دیوار و درب‌ها و لوازم دکوراسیون شامل مبلمان، پرده، فرش، تابلو، کاغذ دیواری، پارکت، لمینت، کابینت و … تلاش می‌کند تا شرایط مناسب را ابجاد نماید.

منظور از طراحی داخلی ( معماری داخلی )

یکی دیگر از موضوعات مهم در بازسازی ساختمان طراحی داخلی آن است. معنی طراحی داخلی، ساختن و طراحی قسمت داخلی خانه از جنبه هنری، دیدگاه و کاربردی آن مطابق با ساختار علمی ساخت و ساز معمار داخلی خواهد بود. طراح داخلی تلاش می کند با بهره گیری از دانش طراحی و خلاقیت خود عملکرد کاربردی محیط را طبق ویژگی های رفتاری و سلیقه ای کاربران بهبود ببخشد. به عبارتی طراحی داخلی چیزی بین معماری و دکوراسیون داخلی می‌باشد.

منظور از طراحی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی منزل و ساختمان این روزها یکی از جذاب‌ترین جنبه های بهینه سازی محیط خانه است.  در این بخش به ساختمان و طراحی داخلی خانه دستی زده نمیشود و با بهره گیری از عناصری که در فضای خانه یا اداره و … وجود دارد مثل اثاثیه منزل، تابلو، تغییر رنگ و … محیط و فضای خانه تغییر خواهد کرد. یک دکوراتیو بایستی میزان روشنایی فضا، ابعاد و اندازه های لازم و متناسب با محیط جهت مبلمان، معین نمودن استاندارد مصالح جهت جلوگیری از بروز آتش و … را مورد توجه قرار دهد و طبق این قوانین همراه با خلاقیت خود فضایی چشمگیر را ایجاد نماید.
به این صفحه امتیاز دهید